Αίτηση εγγραφής

Οδηγίες

Μέλη του ΣΕΦΑ μπορούν να γίνουν μόνο όσοι έχουν φοιτήσει σε πανεπιστήμιο της Αυστρίας, καθώς και τα τέκνα τους.

Οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να συμμετέχει στον Σύλλογο, μπορεί να εγγραφεί ως αντεπιστέλλον μέλος του.

Η διαφορά ανάμεσα στο τακτικό και το αντεπιστέλλον μέλος έγκειται στο ότι το δεύτερο δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή).

Για την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητη η σύσταση από τουλάχιστον δύο τακτικά μέλη και η έγκριση από το ΔΣ του Συλλόγου. (Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό κατά την αίτηση, αλλά κατά την εγγραφή)

Τύπος εγγραφής(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε τύπο εγγραφής

Προσφώνηση (κος, κα, ...)(*)
Παρακαλούμε εισάγετε προσφώνηση

Επώνυμο(*)
Παρακαλούμε εισάγετε επώνυμο

Όνομα(*)
Παρακαλούμε εισάγετε όνομα

Τίτλος Σπουδών(*)
Παρακαλούμε εισάγετε τίτλο σπουδών

Αυστριακό Πανεπιστήμιο φοίτησης(*)
Παρακαλούμε εισάγετε Αυστριακό πανεπιστήμιο φοίτησης

Διεύθυνση αλληλογραφίας(*)
Παρακαλούμε εισάγετε διεύθυνση αλληλογραφίας

Τηλέφωνο σταθερό(*)
Παρακαλούμε εισάγετε σταθερό τηλέφωνο

Τηλέφωνο κινητό(*)
Παρακαλούμε εισάγετε κινητό τηλέφωνο

Φαξ
Παρακαλούμε εισάγετε κινητό τηλέφωνο

E-mail
Μή έγκυρη διεύθυνση email

Ονόματα μελών που συνυπογράφουν την αίτηση (τουλάχιστον 2):
Παρακαλούμε εισάγετε διεύθυνση αλληλογραφίας

Σχόλια:
Παρακαλούμε εισάγετε διεύθυνση αλληλογραφίας

Παρακαλώ να μου στείλετε το καταστατικό του συλλόγου

Invalid Input

Άλλα(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε

Συμπληρώστε τους αριθμούς της εικόνας (χωρίς κενά)(*)
Συμπληρώστε τους αριθμούς της εικόνας (χωρίς κενά) ΑνανέωσηΛάθος εισαγωγή