Από 2 Απριλίου 2012 στα εντευκτήρια του ΣΕΦΑ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη αποκλειστικά για τα μέλη. Τα ποικίλου ενδιαφέροντος βιβλία (ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά) είναι προσφορά της Αυστριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα.